B1 – poziom mieszkańca

Poziom B1 to 3 semestry zajęć – B1.1, B1.2 i B1.3.

Umiejętności porozumiewania się na poziomie B1 w mowie to wymagane minimum znajomości języka umożliwiające uzyskanie statusu obywatela Francji. Na poziomie B1 wracamy do poznanych wcześniej zagadnień gramatycznych i stosujemy je w nowych kontekstach, odświeżamy i poszerzamy zasoby językowe. Ważnym elementem zajęć staje się nauka rozumienia ze słuchu dłuższych wypowiedzi ustnych takich jak audycje radiowe czy programy telewizyjne oraz użycie naszego ulubionego Subjonctif. Budujemy zdania coraz bardziej złożone, zwracamy uwagę na dobór słownictwa. Krótko mówiąc – po tym poziomie nie tylko będziesz mógł uczestniczyć w normalnej, niedostosowanej do obcokrajowca rozmowie, ale też będziesz w niej uczestniczyć aktywnie!

Nasze zajęcia przygotowują “przy okazji” do egzaminu DELF B1!