Francuski prawniczy

Zajęcia "francuski prawniczy" są przeznaczone dla wszystkich, którzy opanowali język ogólny na poziomie B1 i chcą pochylić się nad słownictwem używanym w pismach prawniczych. Lekcje odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. UWAGA! Proponujemy Państwu zajęcia o profilu stricte językowym, nie są to zajęcia z prawa francuskiego.